Portfolio

Search form

staunsbjergconsulting- logo

Logo udarbejdet for staunsbjergconsulting . Ejeren havde selv en skitse over hvordan logoet skulle se ud.